2006

Dins la III Conferència de Patrimoni i Cultura de Pau que es va celebrar a les comarques de Girona la darrera setmana del mes de juny 2006, organitzat per la FCACU, Unescocat i Unescogi un dels eixos tractats va ser el de patrimoni industrial. Es va dur a terme a Banyoles i vam comptar amb la participació d’Eusebi Casanelles, Carme Gilabert, Jeroni Moner, Jordi Mascarella i Pere-Joan Sureda. Per part d’Unescogi va ser una descoberta i d’allí va sorgir la decisió d’organitzar un primer cicle de patrimoni industrial, bàsicament conferències i presentacions de publicacions relacionades amb el tema. De seguida es va veure interessant complementar-lo amb els itineraris turístics de patrimoni industrial.