divendres, 25 de novembre de 2016

X Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya

                 Passat, present i futur