dimarts, 15 de novembre de 2016

Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni industrial català

Inauguració de l’exposició "Espais recobrats.
Els nous usos del patrimoni industrial català" (22 de novembre)

          

     Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (NACTEC)